Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Informacja dla rodziców

Dnia 09 marca 2016 r. (środa) o godz. 15.00 odbędzie się  zebranie z rodzicami.

Temat:
1) Informacje na temat rekrutacji do oddziału przedszkolnego i do kl. I szkoły podstawowej.
2) Prelekcja na temat czytelnictwa i potrzeby czytania.
3) Przedstawienie rodzicom uczniów kl. VI informacji na temat organizacji sprawdzianu w kl. VI.
4) Przekazanie przez wychowawców informacji o wynikach nauczania i zachowania uczniów.
5) Inne sprawy bieżące.