Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Informacja dla rodziców

29 listopada 2016r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się zebranie z rodzicami
Porządek zebrania:
1. Zebranie ogólne:
    a) Bezpieczny Internet - zagrożenia związane z nowoczesnymi technologiami teleinformacyjnymi – pogadanka prowadzona przez przedstawiciela  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Limanowej.
2. Spotkanie w klasach z wychowawcami:
    a) informacja o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów.