Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Informacja dla rodziców

Zebranie z rodzicami odbędzie się dnia 25 stycznia 2017r. (środa) o godz. 15.00.
Temat:
1) Zebranie ogólne
2) Informacja o wynikach nauczania i zachowania w I okresie roku szkolnego 2016/2017.