Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

WYPRAWA PO 14 UŚMIECHÓW

  Cóż to za źródło, z którego im więcej wody wyczerpiesz, tym więcej jej napłynie? Według ludowej mądrości owym źródłem jest dobro – bo istotnie jego zapasy są niewyczerpalne i śmiało można je nazwać odnawialnymi. Z tego cudownego źródła postanowiliśmy zaczerpnąć również     i w tym roku, po raz kolejny włączając się w akcję Zostań Świętym Mikołajem.

   Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zasadnem i ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamienicy z pełnym zaangażowaniem przystąpili do zbiórki zabawek, artykułów szkolnych, gier, pieniędzy itp. Zabrane dary przekazano wolontariuszom współpracującym z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, którzy to przygotowali paczki dla najbardziej potrzebujących dzieci.  Wśród obdarowanych znalazło się również czternaścioro młodych mieszkańców naszej gminy, w głównej mierze podopiecznych Stowarzyszenia Wspólna Droga.