Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Komunikat dla rodziców

 W dniu 7 czerwca 2017 roku o godzinie 15.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami. Tematem zebrania będzie poinformowanie o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz podsumowanie roku szkolnego 2016/2017.