Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Pożegnanie roku szkolnego 2016/2017

W ciągu roku uczestniczyliśmy w wielu ciekawych uroczystościach organizowanych na terenie szkoły, w których mogliśmy prezentować nasze talenty. Wyjeżdżaliśmy na ciekawe wycieczki, uczestniczyliśmy w wielu akcjach: „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, Kampanii społecznej „No promil, no problem”, akcji „Zjedz owoc na drugie śniadanie” , akcjach „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”. Mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole w ramach innowacji: bibliotecznej „W krainie książek” oraz teatralnej „Kurtyna w górę!”. Podejmowaliśmy w ramach tych innowacji szereg ciekawych działań. Uczestniczyliśmy też w innych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole: zajęciach artystycznych, językowych, przyrodniczych, w zajęciach sportowych , w zespole regionalnym. Uczestniczyliśmy w spotkaniach z ciekawymi ludźmi: pszczelarzem, siostrą zakonną misjonarką, policjantem, pracownikiem PPP. Uczyliśmy się pomagać innym, m.in. poprzez zbieranie plastikowych nakrętek, ofiarowanie przyborów szkolnych dla dzieci z Afryki, poprzez udział w akcji „I ty możesz zostać świętym Mikołajem”. Uczyliśmy się oszczędzania, będąc członkami SKO, jak również nabywaliśmy doświadczenia w podejmowaniu różnych decyzji, pracując w Samorządzie Uczniowskim. 
Podejmowanie tych różnych akcji było możliwe dzięki współpracy z wieloma partnerami szkoły: GKPiRPA w Kamienicy, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Limanowej, Bankiem Spółdzielczym w Limanowej, Gorczańskim Parkiem Narodowym, GOK w Kamienicy, oddziałem Związku Podhalan w Kamienicy, Ośrodkiem Zdrowia w Kamienicy,  GS „Samopomoc Chłopska” w Kamienicy, która sponsorowała część nagród do konkursów szkolnych, PPP, Policją.
Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom za koordynowanie tych wszystkich działań, a rodzicom i Radzie Rodziców m.in. za to, że przygotowywała poczęstunki na imprezy szkolne, za to że ufundowała nagrody książkowe na koniec roku szkolnego i współpracę w ciągu całego roku.
Na koniec Pani Dyrektor w
szystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły życzyła wspaniałych, udanych wakacji i prosiła, aby podczas wakacyjnych zabaw pamiętać o bezpieczeństwie swoim i swoich  bliskich. 
Następnie nagrody za najlepsze wyniki w nauce, frekwencję oraz aktywność czytelniczą odebrali wyróżnieni uczniowie. Na zakończenie obejrzeliśmy część artystyczną, będącą zaproszeniem na radosny, wakacyjny czas.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pożegnania roku szkolnego.