Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Wzorowa łazienka

Cel programu:
-poprawa stanu higieny i czystości w polskich szkołach
- edukacja dzieci w zakresie higieny (lekcja wychowawcza ucząca dzieci higieny)

Nagrody:

  1. Nagroda główna:szkoła, która zdobędzie największą liczbę punktów = głosów, wygrywa remont toalet o wartości 30 000 zł !!!
  2. 100 kolejnych szkółotrzyma roczny zapas produktów markiDomestos.

Zadanie:

Zadaniem jest wykonanie pracy konkursowej, która jest interpretacją hasła "Wzorowa łazienka" i polega na przedstawieniu projektu graficznego przyjaznej łazienki szkolnej dla naszej szkoły.

Prace konkursowe zostaną zeskanowane i opublikowane na stronie internetowej www.wzorowalazienka.pl .Szkoła stworzy jedną galerię prac konkursowych wykonanych przez naszych uczniów.

Głosowanie:

Prosimy wszystkich rodziców i ich znajomych  o głosowanie na galerię prac naszej szkoły. Zagłosować może każdy, kto posiada adres email.

Głosować można od 11.09.2017r.  do 30.11.2017r.

Jak liczone są głosy?

Pula wszystkich oddanych głosów (punkty standardowe i punkty z paragonem) jest dzielona przez liczbę uczniów w szkole.

Szkoła może zebrać następujące rodzaje punktów:

  1. PUNKTY STANDARDOWE 1 głosowanie= 1 głos !!!!

Szkoła zdobywa punkty poprzez głosowanie na galerię prac. Aby oddać głos trzeba wejść na stronę internetową www.wzorowalazienka.pl ,podać swój email i postępować zgodnie z poleceniami. Z jednego adresu email można oddać 1 głos na dobę. Z jednego adresu IP można oddać max. 150 głosów na dobę.

  1. PUNKTY Z PARAGONEM 1 paragon= 20 głosów !!!!

Kup dowolny produkt marki Domestos, zachowaj paragon, wejdź w zakładkę „Głosuj”, podaj dane paragonu oraz załącz jego zdjęcie. Nie ma limitów w głosowaniu z paragonami!

  1. PUNKTY EXTRA
  2. Punkty za promocję programu wzorowa łazienka = 100 pkt. Rozwieszenie plakatów w szkole, przesłanie do organizatora dokumentacji zdjęciowej. Punkty nie podlegają dzieleniu przez liczbę uczniów.
  3. Punkty za organizację Światowego Dnia Toalet (między 13 a 26 listopada)= 1000 pkt.Przesłanie do organizatora dokumentacji zdjęciowej. Punkty nie podlegają dzieleniu przez liczbę uczniów.

Głosować można na galerię prac szkoły, a nie na poszczególne prace.

Program trwa od 21.08.2017 r. do 28.02.2018 r.

Ogłoszenie wyników Programu nastąpi na stronie internetowej Programu do 19.12.2017 r.

Regulamin akcji znajduje się na stronie internetowej www.wzorowalazienka.pl