Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Program ,,Już pływam" w naszej szkole

   W październiku i listopadzie nasza szkoła już po raz kolejny bierze udział w Małopolskim Projekcie Nauki Pływania ,,Już pływam”. Uczniowie w ramach programu zdobywają podstawowe umiejętności w zakresie pływania, a także poznają zasady bezpiecznego zachowania się w wodzie.
   Realizowany projekt ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego uczniów po zakończeniu zajęć lekcyjnych, a także stworzenie szansy na zdobycie przez nich umiejętności pływackich.
   Wszyscy uczestnicy zajęć są zadowoleni z takiej formy aktywności fizycznej.