Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

W drodze na misyjny szlak

,,Miłość Chrystusa przynagla nas".
I ta miłość Chrystusa pobudza nas do praktykowania
dzieł miłosierdzia aż poza granice własnej ojczyzny,
zachęca nas do niesienia pomocy
wszędzie gdzie są potrzeby do głoszenia dobrodziejstw Ewangelii"
Bł. Maria Teresa Ledóchowska

15 listopada w Szczepanowicach odbyła się ceremonia posłania misyjnego księdza Radosława Słowika. W uroczystości wzięła udział delegacja naszej szkoły z Pocztem Sztandarowym. W imieniu wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi przedstawiciele przekazali księdzu Radosławowi piękne życzenia:
,,Niech Chrystus- pierwszy i najważniejszy Misjonarz wspiera Cię nieustannie swoim błogosławieństwem. 
Życzymy wielu łask Bożych, świateł Ducha Świętego, opieki Matki Bożej na szlaku misyjnym". W uroczystej procesji z darami złożyliśmy ofiarę pieniężną zebraną przez Samorząd Uczniowski.
Dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, którzy wsparli to piękne dzieło pomocy misjom, a księdza Radosława wszyscy zapewniamy o modlitewnej pamięci. 
Więcej na stronie ,,Gościa Tarnowskiego"