Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Informacja

Dnia 28 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się zebranie   
z rodzicami.
Porządek zebrania:
1. Zebranie ogólne- prelekcja na temat zagrożeń płynących z Internetu prowadzona przez przedstawiciela Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Limanowej.
2. Spotkanie w klasach z wychowawcami- informacja na temat wyników nauczania i zachowania uczniów.