Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i do klasy I

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i do klasy I

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
1) Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 do 28 lutego 2018r.
2) Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego składają wniosek o przyjęcie wraz z wymaganymi dokumentami od 01 marca 2018r. do 30 marca 2018r. do godz. 15.00

Rekrutacja do klasy I
1) Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia. Zgłoszenie należy złożyć w szkole do 09 marca 2018r.
2) Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są do klasy I w wyniku przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Wnioski o przyjecie do klasy I wraz z wymaganymi dokumentami składa się w terminie  do 09 marca 2018r. do godz. 15.00.
Zasady rekrutacji i wnioski dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania.