Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Konkursy z okazji obchodów Święta Patrona Szkoły

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO Z OKAZJI ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY

 Cele konkursu:

 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie uczniów poezją,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • prezentacja umiejętności uczniów

  Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
 • klas 0
 • klas I– III.
 • Do konkursu recytatorskiego udział zgłasza wychowawca w terminie do 17 maja 2018 roku.
 • Zadaniem uczestnika jest wyrecytowanie dowolnie wybranego wiersza z dorobku Marii Konopnickiej.
 • Prezentacja  wierszy nastąpi podczas przesłuchań w dniu 18 maja
 • Recytacje   oceniać będzie komisja konkursowa.
 • Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody oraz szansę wystąpienia na uroczystych obchodach Święta Patrona Szkoły.

Kryteria oceniania recytacji:

 • opanowanie pamięciowe wiersza,
 • oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora,
 • słowna interpretacja wiersza,
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z OKAZJI ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY

„MÓJ LAPBOOK O PATRONCE”

Organizator:  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Cele konkursu:

-zachęcenie dzieci do czytania i czerpania wiedzy z książek,

 -rozbudzanie indywidualnych zdolności i zainteresowań ,

-rozwijanie umiejętności plastycznych, estetycznych,

 -umiejętności przekazania i zaprezentowania swojej wiedzy.

Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas IV-VII

Warunki konkursu:

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie i wykonanie książki tematycznej w formie lapbooka (książka na kolanach , więcej informacji w załączniku) na temat życia i twórczości Marii Konopnickiej.
Praca może być wykonana indywidualnie oraz w grupach (od 2 do 4 osób).

Tematyka i forma:

Praca ma przedstawiać informacje dotyczące życia i twórczości Marii Konopnickiej, przedstawione w ciekawej formie np. : pisemno – rysunkowej , dozwolone są różne techniki  i pomysły pod warunkiem, że praca będzie miała formę lapbooka. Praca powinna zawierać metryczkę z danymi : imię i nazwisko, klasa.

Termin składania prac:

Uczniowie składają prace do dnia 18 maja 2018 roku (piątek) do wychowawców. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie uczestników nastąpi w dniu 23 maja 2018 roku na uroczystości związanej z obchodami Święta Patrona Szkoły Podstawowej w Zasadnem.

Ocena prac i nagrody:

 Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja uwzględniając następujące kryteria:
-indywidualne ujęcie tematu,
-pomysłowość,
-ciekawą formę prezentacji,
-estetykę
-wkład pracy.

 Za najwyżej ocenione prace Komisja przyzna nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom, ocenę celującą z języka polskiego i plastyki,  prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły.

 

Załącznik nr 1

Co to jest Lapbook?


Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone niczym wycinki z gazet. Taka teczka pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach  o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa.

Jak zrobić lapbook?

 Do zrobienia lapbooka potrzebujemy karton nieco większego formatu niż A3 złożony na pół. Wielkość kartonu po złożeniu powinna być wystarczająca, aby swobodnie mieścił on kartki A4 – bez konieczności przycinania ich za każdym razem, kiedy będziemy chcieli dołożyć do lapbooka jakiś rysunek czy tekst. Wybierzmy też taki typ kartonu lub teczki, żeby lapbook był wykonany z trwałego materiału, ponieważ będzie często używany. Oprócz tego przydadzą nam się nożyczki, klej lub taśma klejąca, zszywacz, dziurkacz oraz kartki różnego formatu              i koloru. Można zrobić lapbook na dowolny temat.

Przydatny link:

https://www.youtube.com/watch?v=uNhOGo8r4II