Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Konkurs SKO

 

Regulamin szkolnego konkursu na lapbook
pt. ,,Bankowość, pieniądz i Bank Spółdzielczy w Limanowej"
 

 Cele konkurs:

  • popularyzowanie wiedzy z zakresu ekonomii i bankowości;
  • upowszechnianie idei i praktyki systematycznego oszczędzania;
  • kształtowanie świadomych postaw konsumenckich przyszłych, potencjalnych klientów Banku Spółdzielczego w Limanowej;
  • rozwijanie umiejętności plastycznych;
  • rozpowszechnienie idei tworzenia lapbooków jako atrakcyjnej formy skutecznego segregowania i zapamiętywania informacji.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej, członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności.

Warunki uczestnictwa:
Zadaniem uczestnika jest opracowanie i wykonanie książki tematycznej w formie lapbooka na temat bankowości, pieniędzy i Banku Spółdzielczego w Limanowej. Złożony lapbook powinien mieć format A4. Praca powinna być wykonana indywidualnie i samodzielnie.  Praca powinna zawierać przyczepioną metryczkę z danymi: imię, nazwisko dziecka, klasa.

Termin składania prac:
Prace należy składać u p. Beaty Wojnarowskiej lub p. Barbary Drabik do 14.02.2019 roku.

Ocena prac i przyznanie nagród:
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 21.02.2019r. Prace oceniać będzie jury w skład którego wejdą opiekunowie SKO. Członkowie jury będą przyznawali punkty w następujących kategoriach, od 1 do 6 w każdej z nich:

  • dobór treści (czy są istotne z punktu widzenia ucznia i dla niego zrozumiałe),
  • estetyka wykonania pracy,
  • sposób przedstawienia informacji (czy jest pomysłowy, zaskakujący, ciekawy, logiczny, ułatwiający ich zapamiętanie).

Maksymalna liczba punktów do zdobycia od każdego z członków jury to 36 punktów. Prace z najwyższą ilością przyznanych punktów zostaną nagrodzone. W razie przyznania równej liczby punktów rozstrzygnięcie nastąpi poprzez głosowanie. Przewidujemy przyznanie nagród rzeczowych oraz cząstkowe oceny celujące z techniki dla uczniów, którzy zajmą I, II i III miejsca lub uzyskają wyróżnienia. Wyniki opublikowane będą na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce szkolnej. Lapbooki zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie przy głównym wejściu do szkoły.