Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Trwa rekrutacja do oddziału przedszkolnego i do klasy I na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
1) Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 do 28 lutego 2019r.
2) Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego składają wniosek o przyjęcie wraz z wymaganymi dokumentami od 04 marca 2019r. do 26 marca 2019r. do godz. 15.00.

Rekrutacja do klasy I
1) Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia. Zgłoszenie należy złożyć
w szkole do 08 marca 2019r.
2) Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są do klasy I w wyniku przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Wnioski o przyjęcie do klasy I wraz z wymaganymi dokumentami składa się w terminie  do 08 marca 2019r. do godz. 15.00.

Zasady rekrutacji i wnioski dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania.