Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Konkurs ekologiczno - poetycki

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA LASÓW I ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI

Cele konkursu:

- inspirowanie dzieci do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności,

-rozwijanie wrażliwości ekologicznej,

-rozbudzanie zainteresowań ekologicznych,

-dostrzeganie piękna otaczającej przyrody.

 Organizator:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem.

 Zasady udziału:

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
2.Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy 0-III. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie czterowersowej „Eko- rymowanki”
  • klasy IV-VIII. Uczniowie przygotowują dziesięciowersowy „Eko-wiersz”

3.Rymowanki i wiersze należy  napisać z wykorzystaniem techniki komputerowej.
4.Rymowanki i wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.
5.Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na szkolnej stronie internetowej.
6.Prace należy składać do 21 marca (czwartek) u wychowawców.
7.Każdą pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz podać klasę.
8.Komisja konkursowa, przy ocenie prac, będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
-zgodność z tematyką i  regulaminem konkursu,
-oryginalność i pomysłowość,
-samodzielność.
9.Na zwycięzców czekają nagrody!

                                                                                                                                                                          ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!