Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Konkurs z Bankiem Spółdzielczym

Regulamin konkursu

„Karta płatnicza z logo Banku Spółdzielczego w Limanowej”

Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez ucznia projektu karty płatniczej z logo Banku:
a) projekt karty płatniczej może zostać wykonany dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.) – format pracy od A4 do A3.
b) każdy uczeń może przygotować jedną, własnoręcznie przygotowaną kartę płatniczą,
c) dozwolone są wyłącznie prace indywidualne,
d) do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnione oświadczenie, które można odebrać u opiekunów SKO, pani Beaty Wojnarowskiej lub pani Barbary Drabik.

Komisja konkursowa dokonana wyboru laureatów w kategorii dla uczniów na podstawie oceny projektu karty płatniczej, biorąc pod uwagę:
a) zgodność pracy z tematyką konkursu,
b) technikę i estetykę wykonania pracy konkursowej,
c) kreatywność, oryginalność i nowatorski pomysł,
d) samodzielność wykonania pracy.

Prace należy oddawać do opiekunów SKO do dnia 22 marca 2019r.

Zapraszamy do udziału!