Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

W akcji...

Nasza szkoła tradycyjnie nawiązała współpracę z Państwową Inspekcją Sanitarną, biorąc udział w dwóch akcjach profilaktycznych: ,,Nie pal przy mnie, proszę " dla klas I-III i ,,Znajdź właściwe rozwiązanie"dla klas IV-VIII. Koordynatorzy we współpracy z wychowawcami podjęli różnorodne działania, aby realizować cele i założenia akcji. Młodsi uczniowie wysłuchali prelekcji pani pielęgniarki Marii Zięby: Jak dbać o zdrowie? Wykonali również mapę myśli o zdrowiu, aby uświadomić sobie i innym, jak cennym jest ono darem. Starsi, pracując w formie warsztatowej, przygotowali plakaty na temat wpływu palenia na organizm człowieka. Mamy nadzieję, że podjęte działania pozwoliły wykształcić w uczniach postawę odpowiedzialności za własne zdrowie.
Relacja z działalności profilaktycznej na fotografiach.