Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

INFORMACJA

W związku z odbywającymi się rekolekcjami w dniach 10.04-12.04.2019 r.,
a następnie egzaminem ósmoklasisty w dniach 15.04 -17.04.2019 r.
informujemy, że przerwa w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych trwa
od 10.04.2019 r. do 23.04.2019 r.