Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Nowy rok szkolny się zaczyna...

 

Ale wybiła już godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Odtąd popłyną dni pracowite
nad książką szkolną i nad zeszytem...

 Tak rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.