Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Dobry zwyczaj wypożyczaj

REGULAMIN SZKOLNEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO

na plakat promujący czytelnictwo pod hasłem

„Dobry zwyczaj wypożyczaj”

 1. Postanowienia ogólne:

       Konkurs  adresowany jest do uczniów klas IV-VI.

 1. Cele konkursu:
 • Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci.
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczości plastycznej.
 • Włączenie się w realizację założeń „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
 1. Zasady uczestnictwa w konkursie:
 • Prace oddajemy do biblioteki szkolnej w terminie do 16 października 2019 r.
 • Praca ma zachęcać do przeczytania książek zakupionych do zbiorów biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
 • Format pracy kartka A3, dowolna technika plastyczna.
 • Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, klasę oraz autorów i tytuły promowanych książek.
 • Jeden uczeń może być autorem tylko jednej pracy.
 • Oceny dostarczonych prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
 • 4 prace, wytypowane przez komisję konkursową zostaną zakwalifikowane do IV edycji czytelniczego konkursu plastycznego Dobry zwyczaj wypożyczaj, organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Limanowej.
 1. Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów :
 • Oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, zgodność z tematem.
 • Zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu.

                                                                                                                                                                                                  Serdecznie zapraszamy do udziału.