Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Ogłoszenie

Informacja w sprawie organizacji Dnia Edukacji Narodowej - 14 października 2019 r.

14 października 2019 r. obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych. (art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela)
W tym dniu w naszej szkole o godz. 9.30 odbędzie się uroczysta akademia
z okazji ślubowania uczniów klasy I oraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.