Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Ważne informacje

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole zostało przedłużone. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzone będzie kształcenie na odległość, które zostało uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r.

Informacje na temat organizacji zdalnego nauczania, zakładającego realizację programów nauczania w naszej szkole, zamieścimy na stronie we wtorek 24 marca.

Drodzy Uczniowie! Prosimy, byście przez najbliższe dwa dni, tj. poniedziałek i wtorek uzupełnili bądź powtórzyli treści przygotowane dla Was w poprzednim tygodniu. Skorzystajcie z tego, do czego jeszcze nie zdążyliście sięgnąć. Przeczytajcie lekturę, ulubioną książkę, oglądnijcie edukacyjny program telewizyjny. Pozostańcie w domu, dbajcie o siebie, nie zapominajcie  o sprawności fizycznej. Jeżeli potrzebujecie pomocy, skontaktujcie się z nauczycielem, wychowawcą, dyrektorem.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna