Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty