Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Jubileuszowe Gorczańskie Bajanie

Jubileuszowa X edycja Gminnego Konkursu Gawędziarskiego, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Zasadnem a partnerami Gminny Ośrodek Kultury oraz odział Związku Podhalan w Kamienicy, a także Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, w tym  roku została przeprowadzona w formule online.

Organizator zaprosił do konkursu  uczestników w trzech kategoriach: dzieci do lat 11, młodzież do lat 15 oraz osoby od 16. roku życia wzwyż. Gorczańskich gawędziarzy, którzy swoimi barwnymi opowieściami przenosili w świat naszych dziadków i pradziadków, oceniała Komisja Artystyczna w składzie: dr Artur Czesak – językoznawca, dialektolog; Monika Kurzeja – specjalista do spraw badań terenowych z  Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, Elżbieta Citak – pracownik GOK w Kamienicy, Irena Hyrc – skarbnik oddziału Związku Podhalan w Kamienicy.
Młodzi gawędziarze zaprezentowali wysoki poziom, co znalazło uznanie w ocenie jury, które postawiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria dziecięca
I miejsce – Piotr Franczyk (Szkoła Podstawowa w Zasadnem)
II miejsce – Sebastian Gromala (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy)
Kategoria młodzieżowa
I miejsce – Izabela Gierczyk (Szkoła Podstawowa w Zasadnem)
II miejsce – Łucja Wojtas (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy) i Jakub Groń (Szkoła Podstawowa w Zasadnem)
III miejsce – Karolina Gromala (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy)
Wyróżnienie – Aleksandra Faltyn (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy)
Kategoria od 16. roku życia
I miejsce – Monika Cepielik z Kamienicy (Zespół Regionalny Zasadnioki)
Organizatorzy serdecznie dziękują opiekunom za inspirowanie młodych ludzi do podjęcia sztuki gawędziarstwa i uczestnikom konkursu za ogromne zaangażowanie w przygotowanie prezentacji.