Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej

Szkolny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej 

I    Cel konkursu:

  • Wspieranie wychowania patriotycznego poprzez aktywność artystyczną
  • Tworzenie okazji do rozwoju zainteresowań muzycznych
  • Popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej

Umacnianie świadomości narodowej

II Termin konkursu 19 listopada 2021r

III   Warunki uczestnictwa:

 1.Konkurs adresowany jest do trzech grup wiekowych:

  • oddział przedszkolny
  • klasy I-III
  • klasy IV-VIII

 2.Uczestnicy wystąpią w dwóch kategoriach:

  • soliści
  • instrumentaliści

3.Prezentacja może trwać do 5 minut.

4.Uczestnicy mają za zadanie zaśpiewać lub zagrać dowolnie wybrany utwór patriotyczny.

IV Ocena  prezentacji:

Jury będzie oceniać prezentacje według ogólnie przyjętych zasad:

1.Dobór repertuaru, zgodność utworów z charakterem konkursu.

2.Muzykalność, umiejętności wokalne i instrumentalne.

3.Stopień trudności.

4.Ogólny wyraz artystyczny, staranność i dokładność wykonania( znajomość tekstu)

5.Oryginalność interpretacji.

6.Dodatkowe zaangażowanie wyrażone strojem, użyciem rekwizytów, podkładu muzycznego.

Najwyżej ocenieni wykonawcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody pocieszenia.

Chętni proszeni są o zgłoszenia do organizatorów do 16 listopada 2021 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Organizator: mgr Maria Brzęk