Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

W trosce o drugiego człowieka i w przyjaźni ze środowiskiem

   W październiku uczniowie z klas 1-3  wzięli udział w zajęciach o tematyce przyrodniczej: Akademia Małej Salamandry i Głuszca, które przeprowadziła Pani Monika Wardęga  – przedstawiciel Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego w ramach projektu: Turystyczny Powiat Limanowski – edycja 2022. Udział w zajęciach pozwolił uczniom poszerzyć wiedzę o  formach ochrony przyrody w powiecie limanowskim, zasadach zachowania w parkach, rezerwatach i na szlakach. Była to cenna lekcja ekologii, rozwijająca świadomość, że jesteśmy częścią środowiska i naszym zadaniem jest troszczyć się o nie.
   Szkoła otrzymała  od LOT-u serce na kolorowe nakrętki. Akcja zbierania nakrętek ma na celu wspomóc rehabilitację dzieci z niepełnosprawnościami.
   Ideą przedsięwzięcia jest propagowanie ekologicznej postawy i uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.
Obiecujemy aktywnie uczestniczyć w akcji, bo Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy zatacza koło i wraca do nas.
Zapraszamy do galerii zdjęć.