Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Banki, pieniądze, oszczędzanie

W marcu odbył się szkolny konkurs QUIZ dla SKO-wiczów – Banki, pieniądze i oszczędzanie. Organizatorem konkursu była Szkolna Kasa Oszczędności. Celem konkursu było wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej i oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędności oraz upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o Banku Spółdzielczym w Limanowej. Aby dobrze przygotować się do konkursu uczniowie mogli zapoznać się z materiałami z gazetki ściennej o postawach przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży, która zawierała również istotne pojęcia związane z bankowością oraz informacje o BS w Limanowej. Konkurs trwał od 23 marca do 30 marca 2023 roku. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII. Uczestnicy odpowiadali na 35 pytań z zakresu bankowości, finansów i oszczędzania.  Zadaniem uczniów było rozwiązanie quizu w formule on-line. Uroczyste wręczenie nagród dla 4 najlepszych osób (upominków z logo Banku Spółdzielczego w Limanowej) nastąpiło 4 kwietnia. 
Zwycięzcom gatulujemy!
Zapraszamy do galerii.