Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Majowe święta

Majowe święta kojarzą się z radością i nadzieją. Uczą patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej. 233 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Konstytucję uchwalono w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Wprowadzała trójpodział władzy na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
W naszej szkole rocznicę tę uczciliśmy uroczystą akademią, którą rozpoczęto od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewania Hymnu narodowego. Następnie na scenie zaprezentowali się uczniowie z klasy starszych przygotowani przez Pana Rafała Franczyka - nauczyciela historii. Przybliżyli nam ważność i wartość majowych świąt. Na koniec głos zabrała Pani Dyrektor, która przypomniała ważne majowe daty i ich znaczenie. Zapraszamy do galerii zdjęć z uroczystości. Zapraszamy do galerii.