Nauczyciele

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

mgr Bożena Gierczyk – dyrektor szkoły

język polski

mgr Rafał Franczyk

historia,wiedza o społeczeństwie

mgr Maria Brzęk

edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

mgr Agnieszka Majchrzak

wychowanie fizyczne,przyroda, geografia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Agata Dudzik

edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

mgr Andrzej Gierczyk

fizyka

mgr Agata Potoczny

nauczyciel wspomagający, rewalidacja indywidualna

mgr Renata Janik

język niemiecki

mgr Magdalena Jurek

język angielski

mgr Barbara Drabik

matematyka, technika

ks. mgr Michał Sapalski

religia

  mgr Anna Faron

edukacja wczesnoszkolna

mgr Mariola Kozioł-Rusnarczyk

plastyka, technika

mgr Joanna Opyd

chemia

mgr Beata Wojnarowska

 matematyka, informatyka

mgr Magdalena Zygmunt

język polski, logopeda

p. Maria Faltyn

wychowanie przedszkolne

mgr Wioleta Augustyniak

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Robert Faron

wychowanie fizyczne