Nauczyciele

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

mgr Bożena Gierczyk – dyrektor szkoły

język polski

mgr Rafał Franczyk

historia,wiedza o społeczeństwie

mgr Maria Brzęk

edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

mgr Agnieszka Majchrzak

wychowanie fizyczne,przyroda,biologia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Agata Dudzik

edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

mgr Andrzej Gierczyk

fizyka

mgr Aneta Gorczowska

wychowanie przedszkolne

mgr Renata Janik

język niemiecki

mgr Magdalena Jurek

język angielski

ks. mgr Antoni Król

religia

   p.  Teresa Kuziel

edukacja wczesnoszkolna

mgr Mariola Kozioł-Rusnarczyk

geografia, zajęcia techniczne, technika

mgr Joanna Opyd

chemia

mgr Beata Wojnarowska

matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka

mgr Magdalena Zygmunt

język polski, logopeda

mgr Katarzyna Kraus Kalicińska

doradztwo zawodowe,pedagog

mgr Anna Faron

wychowanie przedszkolne

mgr Agata Mikołajczyk

rewalidacja indywidualna