Nauczyciele

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

mgr Bożena Gierczyk – dyrektor szkoły

język polski

mgr Rafał Franczyk

historia,wiedza o społeczeństwie

mgr Maria Brzęk

edukacja wczesnoszkolna, muzyka

mgr Agnieszka Majchrzak

wychowanie fizyczne, przyroda, geografia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Agata Dudzik

edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, świetlica

mgr Andrzej Gierczyk

fizyka

mgr Karolina Więcek

nauczyciel wspomagający, rewalidacja indywidualna, pedagog szkolny, pedagog specjalny

mgr Dagmara Opyd

język niemiecki

mgr Magdalena Jurek

język angielski

mgr Barbara Drabik

matematyka, informatyka, technika, świetlica

ks. mgr Michał Sapalski

religia

  p. Teresa Kuziel

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Mariola Kozioł-Rusnarczyk

plastyka

mgr Joanna Opyd

chemia

mgr Beata Wojnarowska

matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Magdalena Zygmunt

język polski, logopeda

p. Maria Faltyn

wychowanie przedszkolne

mgr Robert Faron

wychowanie fizyczne