O zespole...

 „ ZASADNIOKI ” – Dziecięcy Zespół Regionalny przy Szkole Podstawowej im Marii Konopnickiej w Zasadnem powstał na przełomie roku 2003/2004. Pomysł na utworzenie zespołu narodził się w trakcie organizowanych w szkole Dni Regionalnych.

Na IV Dzień Regionalny 14 lutego 2004 roku nauczycielka szkoły  Bożena Gierczyk prowadząca w szkole kółko regionalne postanowiła przygotować z dziećmi program,  na który złożyły się zabawy, tańce i piosenki z regionu górali łącko-kamienickich Występ zachwycił publiczność a występujące dzieci nazwano zespołem. Takie były początki Dziecięcego Zespołu Regionalnego.

Rozpoczęto pozyskiwanie funduszy na stroje. Większość funduszy na gromadzenie strojów wypracowała szkoła. Ale przychylnie na prośbę dofinansowania odpowiedziała również Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienicy. Urząd Gminy również wspierał finansowo powstający zespół. Nie zabrakło również ludzi dobrej woli, którzy zobowiązali się stroje  uszyć, wyszyć i wyhaftować. W większości byli to mieszkańcy Zasadnego, którzy czynili to bezpłatnie.  Na bieżąco wyposażano zespół w stroje i taka sytuacja trwa nadal.

Występy zespołu ozdabiają wiele imprez szkolnych: Dzień Babci i Dziadka, Święto Patrona Szkoły, Dzień Regionalny. Zespół odnosi sukcesy biorąc udział w wielu imprezach na szczeblu gminnym i powiatowym. Wymienić tu należy: Dni Gorczańskie, Festiwal Folklorystyczny Limanowska Słaza, Święto Pieśni, Tańca i Muzyki Ludowej w Szczyrzycu, Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdroju.

Opracowany scenariusz występów obejmuje bardzo wiele elementów edukacji regionalnej. Dzieci przedstawiają dawne zabawy naszego regionu: ciuciubabka, na wysokim dobie, piekło niebo, goniony, kocur, dwonoście patyków, ulijonka. Prezentują  tańce górali łącko-kamienickich: polki z przyśpiewkami,  polka goniona, polka drobna, polka krzyżowa, polka starodawna, walc starodawny, obyrtany siano smykom, chodzony.

W swoim dorobku zespół ma następujące programy:

  1. „Dzieciska bydło pasły a młódź na wesele sła”.
  2. „Na pastwisku”
  3. „Zobawy po majówce”
  4. „Po kolondzie”.
  5. „Na polonie”
  6. „Jak w Zosadnym szkoło łotwiyrali”