Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

W pierwszych tygodniach października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia oraz Europejskiego Dnia Języków. Wydarzenia te połączyły elementy nauki
i zabawy.
Uczniowie sprawdzali, czy znają tabliczkę mnożenia. Przeegzaminowani zostali również dorośli pracownicy naszej szkoły. Trzeba przyznać,
że wszyscy byli świetnie przygotowani. Każdy otrzymał odznakę eksperta.
W kolejnym tygodniu uczniowie bawili się w poliglotów. Podczas zajęć tworzyli plakaty, brali udział w quizach, uczyli się liczyć w różnych językach. Najwięcej emocji dostarczyły jednak klasowe zmagania językowe w programie Quizizz. 
Z pewnością takie inicjatywy przyczyniają się do propagowania zabawowej formy nauczania. Zachęcają do przyjemnego, niecodziennego sposobu utrwalania wiedzy. Zapraszamy do galerii.

               Pierwszego października miała miejsce jedna z najpiękniejszych
uroczystości w kalendarzu szkolnym - Pasowanie Pierwszoklasistów. Ceremonii przyjęcia najmłodszych w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zasadnem dokonała Pani Dyrektor Bożena Gierczyk. 
          Mimo, iż tegoroczna uroczystość była bardziej kameralna niż zwykle, to równie podniosła. Zaś sam akt ślubowania stał się szczególną chwilą, pełną powagi, dumy i wzruszenia. Najpiękniejsze uczucia malowały się na twarzach uczniów, rodziców oraz wychowawców. 
         Mamy nadzieję, że nasi wychowankowie będą godnie wypełniać swoje obowiązki, tak jak zadeklarowali. My wszyscy życzymy im radości z każdej chwili spędzonej w murach naszej szkoły. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami
w dniu 21 września 2020 r. (poniedziałek).

 

Temat spotkania:
- organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021,
- wybór przedstawicieli do rady oddziałowej i do Rady Rodziców.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zebrania odbędą się według następującego harmonogramu:

godz. 15.30 – oddział przedszkolny – jadalnia

godz. 16.00

 • I – sala gimnastyczna
 • II – jadalnia
 • III – sala lekcyjna kl. III (parter)

 godz. 16. 40

 • kl. IV-V – sala gimnastyczna
 • kl. VI-VII – jadalnia
 • kl. VIII – sala lekcyjna kl. VI (piętro)

 Prosimy rodziców o wejście na teren szkoły z zachowaniem zasad sanitarnych:

 • obowiązkowe zasłonięcie ust i nosa
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk
 • własny długopis

 W celu sprawnego przeprowadzenia zebrań uprzejmie proszę o punktualność i obecność wszystkich rodziców.

Dyrektor Szkoły
Bożena Gierczyk

Dożywianie w naszej szkole rozpocznie się  02 września 2020 r.

Koszt za miesiąc wrzesień wynosi 56,70 zł.

O formie dokonywania płatności zostaną Państwo poinformowani
w najbliższym czasie.

Proszę o przekazanie wychowawcom informacji, czy Państwa dziecko będzie korzystało z dożywiania w roku szkolnym 2020/2021.

Dyrektor Szkoły
mgr Bożena Gierczyk

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie. 

W załączniku znajduje się procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zasadnem w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 obowiązująca od 1 września 2020 r.
Proszę o zapoznanie się  z wytycznymi. 

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
mgr Bożena Gierczyk

Czytaj więcej

Kochani, od 1 września wracamy do szkół.
Aby nasz pobyt był bezpieczny prosimy o zastosowanie się do  ważnych zasad skierowanych
  do ucznia i do rodzica.

Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie, plan lekcji na nowy rok szkolny znajduje się tutaj.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.
1 września 2020 r. inaugurujemy nowy rok szkolny 2020/2021.
Ze względu na pandemię  uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego ulega zmianie.

O wyznaczonej godzinie zapraszamy dzieci i młodzież w przypisane miejsca.
Na uczniów będą oczekiwali wychowawcy.

W trosce o bezpieczeństwo tylko z dziećmi z oddziału przedszkolnego i z klasy I może przyjść jeden opiekun. Opiekunowie mogą wejść na teren szkoły przestrzegając zasad bezpieczeństwa sanitarnego
(obowiązkowe osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

Zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia według poniższego harmonogramu: 

Czytaj więcej

Szanowni Rodzice,  Drodzy Uczniowie. 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami  zwrotów książek i podręczników szkolnych do biblioteki szkolnej. 

Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie klasy ósmej!

Przypominamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Czytaj więcej

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Prosimy o zapoznanie się z terminami i zasadami organizacji
i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Terminy:

 • 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – język polski

godz. 9.00 (czas trwania 120 min. ; uczniowie korzystający z przedłużenia czasu do 180 min.)

 • 17 czerwca 2020 r. (środa) – matematyka

godz. 9.00 (czas trwania 100 min. ; uczniowie korzystający z przedłużenia czasu do 150 min.)

 • 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – język angielski

godz. 9.00 (czas trwania 90 min. ; uczniowie korzystający z przedłużenia czasu do 135 min.)

Zasady organizacji oraz ważne informacje znajdują się w załącznikach.

Czytaj więcej

Informujemy, iż zarządzeniem nr  15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Zasadnem z dnia 27 maja 2020 r. wprowadza się zmiany terminów dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020.
W związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są dni: 16,17, 18 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej