Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Szanowni Rodzice!

 Informuję, że od 25.05.2020 r. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem prowadzi:
-zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III,
-konsultacje dla uczniów klasy VIII,
-zajęcia rewalidacyjne oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Natomiast od 01.06.2020 r. :
-konsultacje dla uczniów klas IV-VII

W tym celu zostały przygotowane procedury, z którymi należy się zapoznać oraz wypełnić i przekazać do dyrektora oświadczenie, jeżeli decydujecie się Państwo posłać dziecko do szkoły.
Zajęcia opiekuńcze  dla dzieci z oddziału przedszkolnego i  kl. I-III będą prowadzone od 25.05.2020r. dla uczniów rodziców pracujących.
Zgłoszenia na zajęcia opiekuńcze należy dokonać co najmniej na dzień przed posłaniem dziecka do szkoły telefonicznie do godz. 12.00 (tel. 18 3346219)  i dostarczyć stosowne oświadczenie najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka do szkoły.
Od 25.05.2020 r. dla uczniów klasy VIII, a od 01.06.2020 r.  dla uczniów klas IV-VII organizowane będą konsultacje. Konsultacje są dobrowolne, organizowane przede wszystkim dla uczniów przed egzaminem, zagrożonych oceną niedostateczną lub wymagających takich spotkań. Potrzebę konsultacji uczniowie lub rodzice zgłaszają wychowawcy klasy. Na tej podstawie dyrektor szkoły ustala harmonogram. Uczniowie zainteresowani zostaną powiadomieni o terminach spotkań.
Harmonogram zajęć specjalistycznych ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami dzieci i nauczycielami.

 Dyrektor Szkoły
Bożena Gierczyk

W załączeniu znajdują się procedury oraz wymagane deklaracje.

Czytaj więcej

      Informujemy, iż decyzją Dyrektora Szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego  w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w związku z pandemią koronawirusa  oraz z uwagi na brak możliwości spełnienia wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym w naszej szkole w okresie od 6 maja 2020 r. do 17 maja 2020r.

Zadania oddziału przedszkolnego w tym czasie nadal są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W załączniku wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Czytaj więcej

Drodzy Ósmoklasiści, zachęcamy Was do zapoznania się z ofertami szkół ponadpodstawowych, aby wybrać najlepszą dla siebie dalszą ścieżkę kształcenia. 

Czytaj więcej

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki: Szkoły Podstawowej w Zasadnem sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienica.
https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,1756250,bilanse-informacje-i-zestawienia-z-wykonania-budzetu-szkoly-podstawowej-w-zasadnem.html

Drodzy Uczniowie, warto sięgnąć do lektury przygotowanej przez Panią pedagog na temat  odkrywania na nowo swoich mocnych stron.

Zachęcamy do podróży w głąb siebie.

 

Drodzy Uczniowie,

czeka na Was kolejna porcja informacji od pani pedagog. 

Zachęcamy do zapoznania się ze sposobami spędzania wolnego czasu z rodziną

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Święta Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas, kiedy światło zwycięża nad ciemnością, a Chrystus, czyli życie, nad śmiercią. 
To czas otuchy i nadziei.

Przyjmijcie więc od nas świąteczne życzenia. 


Życzymy, by Zmartwychwstały Chrystus przyniósł Wam radość i pokój.
Niech napełnia wszystkich wiarą, nadzieją, miłością i obdarza wszelkim błogosławieństwem.
Zdrowych i ciepłych Świąt Wielkiej Nocy.

                                                                                                               

Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Zasadnem.

 Informujemy,że wiosenna przerwa świąteczna w szkołach trwa od 9-14 kwietnia 2020 r.

Drodzy Uczniowie,

zachęcamy serdecznie do zapoznania się z cennymi poradami pedagoga szkolnego .

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie.

Od 6 kwietnia br. przechodzimy na zdalne nauczanie poprzez nową stronę: www.pracazdalna.edu.pl/spzasadne/

Logujemy się na stronie za pomocą otrzymanego kodu dostępu.

Pracujemy jak do tej pory według tygodniowego rozkładu zajęć.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna stworzyła możliwość udziału
w próbnym egzaminie ósmoklasisty.
Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych ( (www.oke.krakow.pl) w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski.

Drodzy Ósmoklasiści!
Po pobraniu materiałów ze strony CKE lub  OKE rozwiążcie zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie:

 • język polski – 120 min., dla uczniów z przedłużonym czasem 180 min.
 • matematyka – 100 min., dla uczniów z przedłużonym czasem 150 min.
 • język angielski – 90 min., dla uczniów z przedłużonym czasem 135 min.

 Swoje rozwiązania możecie zapisać w wybranej przez Was formie, np.

 • w pliku w edytorze tekstów;
 • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo po wydrukowaniu karty odręcznie);
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

 Rozwiązania prześlijcie w poszczególnych dniach do nauczycieli  języka polskiego, matematyki, języka angielskiego
w sposób przez nich wskazany.

                                                                                                                                                                                                                            Powodzenia 

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Prezentujemy Wam informacje na temat organizacji zdalnego nauczania, zakładającego realizację programów nauczania w naszej szkole od 25 marca.

 1. Na stronie internetowej szkoły został utworzony folder „Zdalne lekcje”,
  w którym znajdują się zakładki dla każdej klasy.
 2. W zakładkach dla poszczególnych klas utworzone są podfoldery.
  z nazwami przedmiotów realizowanych przez daną klasę, a w nich materiały dla uczniów.
 3. W danym dniu realizujemy obowiązkowe przedmioty, zgodnie z tygodniowym planem lekcji obowiązującym przed zawieszeniem zajęć.
 4. Rozpoczynamy naukę rano, dbamy o systematyczność, zgodnie z przekazanymi wskazówkami dotyczącymi organizacji nauki w domu.
 5. W trakcie nauki nauczyciele, wychowawcy stwarzają możliwość komunikowania się celem odbycia konsultacji
  w sposób wskazany przez tych nauczycieli i wychowawców (np. rozmowa telefoniczna, sms, poczta elektroniczna, grupy społecznościowe itp.).
 6. Drodzy Uczniowie. Nauczyciele monitorują Wasze postępy, przekazują Wam informację zwrotną, również oceniają
  w sposób przez nich wskazany.


Drodzy Rodzice!

To Wy, pierwsi nauczyciele swojego dziecka, uczestniczycie w jego wykształceniu już od najmłodszych lat. Jesteście dla szkoły bardzo ważnymi partnerami.
Wspieracie naszą pracę dydaktyczną i wychowawczą: kontrolując postępy dziecka, motywując je do systematycznej pracy, pomagając w przezwyciężaniu trudności, zapewniając odpowiednie warunki do uczenia się i wytwarzając pozytywne nastawienie do nauki. W obliczu sytuacji z jaką przyszło nam się zmierzyć, wspólnie podejmujemy się czegoś nowego dla nas wszystkich – kształcenia na odległość. Mamy świadomość, że przysporzy to nowych obowiązków i nowej organizacji w codziennym życiu. Przekazujemy Państwu informacje na temat zorganizowania nauki w domu. Ufamy, że znajdziecie w nich praktyczne wskazówki, które ułatwią sprawowanie pieczy nad edukacją Waszych dzieci.

Czytaj więcej