Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Książka jest niczym ogród…Pod takim hasłem przebiegało w Szkole Podstawowej  w Zasadnem świętowanie Światowego Dnia Książki, który jest obchodzony na całym świecie  23 kwietnia. Idea została zrealizowana w ramach innowacji „W krainie książek” i „Kurtyna w górę!” prowadzonych w bieżącym roku szkolnym w naszej szkole.

Czytaj więcej

          Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców
na przedstawienie pt. ,,Calineczka", które odbędzie się w naszej szkole 
z okazji Pasowania na czytelnika w dniu 28 kwietnia (piątek) o godzinie 11.45.
                                                                    Uczniowie wraz z opiekunami

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
1) Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 do 21 kwietnia 2017r.
2) Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego składają wniosek o przyjęcie wraz z wymaganymi dokumentami do 28 kwietnia 2017r. do godz. 15.00

Rekrutacja do klasy I
1) Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia. Zgłoszenie należy złożyć w szkole do 10 maja 2017r.
2) Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są do klasy I w wyniku przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Wnioski o przyjecie do klasy I wraz z wymaganymi dokumentami składa się w terminie od 24 kwietnia 2017r. do 10 maja 2017r. do godz. 15.00.

Zasady rekrutacji i wnioski dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania.

Nie ma innego dobra tak powszechnego
i tak ważnego dla nas wszystkich,
 jak język ojczysty

Szkoła Podstawowa w Zasadnem i Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy zaprosiły uczniów klas IV-VI z terenu gminy Kamienica do wzięcia udziału w zmaganiach o tytuł  „Mistrza Ortografii”, które odbyły się w ramach IV Gminnego Konkursu Ortograficznego. Koordynacją tego przedsięwzięcia zajęły się: Pani mgr Magdalena Zygmunt i Pani mgr Magdalena Cebula.
W tym roku, ku naszej ogromnej radości, honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Kamienica - Pan dr Władysław Sadowski, fundując główną nagrodę.

Czytaj więcej

31 marca w naszej szkole odbył się comiesięczny apel podsumowujący, który tym razem postanowiliśmy połączyć z akcją profilaktyczną „Zjedz owoc na drugie śniadanie”.

Czytaj więcej

 

Dnia 6 kwietnia 2017 r. (czwartek) w godz. 15.00-16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami. 

Temat: Informacja o wynikach nauczania i zachowania uczniów. 

30 marca 2017 r. odbył się w naszej szkole VII Gminny Konkurs Gawędziarski. 
Celem organizowanego wydarzenia jest pielęgnowanie i kultywowanie gwary górali łącko- kamienickich, popularyzowanie tradycji gawędziarstwa oraz uwrażliwienie młodego pokolenia na ludową kulturę, historię i obyczajowość. 

Czytaj więcej

22 marca 2017r. została zorganizowana wycieczka do Limanowej dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

Czytaj więcej

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi (…….)
Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty!

Marek Grechuta

 

Właśnie taki wyjątkowy gość  zapukał do drzwi naszej szkoły w dniu 21 marca. Piękna, kwiecista Pani Wiosna spacerowała po szkolnych korytarzach i zaglądała do klas. Zapachniało i zajaśniało w naszej szkole. Uradowani nadejściem wiosny uczniowie  powitali ją wierszem i piosenką.

Czytaj więcej

         17 marca uczniowie klas starszych uczestniczyli w nietypowej lekcji wychowawczej. Gościliśmy w naszej szkole Teatr dla Dzieci i Młodzieży Moralitet z Krakowa, który przedstawił spektakl pt. „Bella”.

Czytaj więcej

,,Życie to echo.
To, co wysyłasz w świat- wraca do Ciebie.
To, co siejesz- zbierasz.
To, co dajesz- dostajesz.
To, co dostrzegasz w innych- istnieje w Tobie"

Podziękowania kierujemy do wszystkich uczniów, którzy pokazali, że umieją dzielić się szczęściem i radością. 
W galerii zdjeć ,,Pomagamy dzieciom z Afryki" i wszelkim wywołanym tam uśmiechu, niech każdy poszuka sensu słowa: Dziękuję.

Czytaj więcej

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w obchodach Światowego Dnia Poezji. Namalujmy wiosnę słowem napisanym  i wyrecytowanym!

Czytaj więcej