Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Już po raz dziesiąty odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Spotkanie z poezją. Tym razem zaczerpnęliśmy z dorobku Marii Konopnickiej, gdyż ta polska pisarka, poetka, tłumaczka i publicystka została wybrana przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronką roku 2022. Duma rozpiera nas tym bardziej, że to jednocześnie Patronka naszej szkoły.
Jej utwory od pokoleń zachwycają: pięknem języka, bogactwem tematów, siłą i dosadnością wyrazu i o tym przekonać mogliśmy się podczas naszego spotkania.
Organizatorami konkursu były tradycyjnie Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie oraz Szkoła Podstawowa w Zasadnem. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kamienica i przebiegał w czterech kategoriach: oddziały przedszkolne, klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII.
Prezentacje oceniała komisja konkursowa w składzie: Lidia Piotrowska - nauczyciel języka polskiego, Hilary Majewski- pracownik GOK w Kamienicy, Zofia Kuchnia- pełnomocnik Wójta Gminy Kamienica ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Po wysłuchaniu pięknych prezentacji jury postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

Oddziały przedszkolne:

I miejsce- Agnieszka Gierczyk (Szkoła Podstawowa w Zasadnem)
II miejsce- Magdalena Mrówka (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie)
III miejsce – Julia Kurowska (Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy)
Wyróżnienie- Marta Adamczyk (Niepubliczne Przedszkole Mały Salomon)

Klasy I-III:

I miejsce-Paulina Opęchowska  (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie)
II miejsce- Martyna Groń (Szkoła Podstawowa w Zasadnem)
III miejsce – Martyna Wąchała ( Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie)
Wyróżnienie- Klaudia Duda ( Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy) i Zuzanna Opyd ( Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy)

Klasy IV-VI

I miejsce- Sebastian Gromala (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy) i Kornel Król (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy)
II miejsce- Jakub Hyrc  ( Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie)
III miejsce- Jan Rusnak ( Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie)
Wyróżnienie- Anna Rusnarczyk (Szkoła Podstawowa w Zasadnem)

Klasy VII-VIII

I miejsce-Aneta Postrożna (Szkoła Podstawowa w Zalesiu)
II miejsce- Zuzanna Rusnak (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie)

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy talentu artystycznego oraz scenicznej odwagi. Z całego serca dziękujemy fundatorom nagród: Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Właścicielom Sali Zabaw Nibylandia oraz Pani Agacie Ziębie- wicestaroście powiatu limanowskiego.
Najmocniej gratulujemy naszym zdolnym uczennicom: Agnieszce, Martynce i Ani.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

30 maja  obchodziliśmy dwie doniosłe uroczystości: Święto Patrona Szkoły oraz Dzień Mamy i Taty.
Świętowanie rozpoczęliśmy udziałem we mszy świętej w zasadniańskiej kaplicy, której przewodniczył ksiądz prałat Kazimierz Pach. W swoim kazaniu przybliżył nam postać Patrona naszej szkoły. Odwołując się do licznych utworów autorstwa Marii Konopnickiej wskazywał na wartości, jakie chciała nam przekazać pisarka. Była to wartościowa lekcja o patriotyzmie, miłości i szacunku do drugiego człowieka oraz otaczającego świata.
Następnie wzięliśmy udział w uroczystej akademii ku czci Patrona szkoły.  Przedstawienie na podstawie bajki  Marii Konopnickiej pt. Franek w wykonaniu uczniów klas starszych było wymownym i wzruszającym  podsumowaniem lekcji poprowadzonej przez księdza prałata.
W kolejnej części uroczystości nastąpiło podsumowanie konkursów związanych z życiem i twórczością Marii Konopnickiej. Wręczono nagrody i dyplomy laureatom Rodzinnego Konkursu Plastycznego  pt. Płaskorzeźba Marii Konopnickiej oraz uczniom biorącym udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. Portret Marii Konopnickiej organizowanym przez szkołę w Tarnawie Dolnej.
Bardzo ważną częścią  szkolnego święta była akademia dedykowana naszym Rodzicom z okazji Dnia Mamy i Taty. W ten sposób pragnęliśmy wyrazić wdzięczność za trud wychowania i bezgraniczną miłość do nas.  Od serca wybrzmiały życzenia od dzieci z  oddziału przedszkolnego.  Zaś uczniowie klas młodszych w przedstawieniu pt. Calineczka  zabrali swoich Rodziców w podróż do świata baśni. Pięknie wybrzmiało Sto lat odśpiewane przez całą społeczność szkolną. Na zakończenie dzieci obdarzyły Rodziców własnoręcznie wykonanymi upominkami.
Był to dla nas bardzo ważny dzień. W towarzystwie najdroższych nam osób – Rodziców mogliśmy celebrować szkolne święto.
Zapraszamy do galerii zdjęć.

19 maja br. wpisał się piękną kartą w historii naszej szkoły. W tym dniu po ogłoszeniu wyników 11. Gminnego Konkursu Gawędziarskiego „Gorczańskie Bajanie” odbyła się promocja książki „Godki Górali Białych”. Książki wydanej przez naszą szkołę. Jakże jesteśmy z niej  dumni.
Od samego początku organizacji konkursu gawędziarskiego przyświecała idea dokumentacji gwary i opowieści gwarowych. Najciekawsze godki prezentowane w konkursie były gromadzone z myślą o ich opublikowaniu. Ostatecznie do  książki zostało wybranych  28 opowieści,  tych które swoją treścią wpisują się w nasz region etnograficzny. Autorami tych opowieści są: Danuta Sopata, Bożena Gierczyk, Krystyna Gałysa, Monika Cepielik.
Zależało nam na wydaniu książki przystępnej dla każdego czytelnika, ale jednocześnie w jak najlepszy sposób oddającej brzmienie gwarowe. Długie godziny pracy nad tekstem z panem dr Arturem Czesakiem, dialektologiem i językoznawcą, jurorem konkursu „Gorczańskie Bajanie” od jego pierwszej edycji, przyniosły oczekiwany efekt. Wielką wartością tej książki jest również rozdział o naszej gwarze opracowany przez pana Artura Czesaka.
Projekt okładki i piękne ilustracje wykonał dr Akademii Sztuk Pięknych Przemysław Wideł, artysta malarz, rysownik, ilustrator, twórca komiksów.
Ostatnie długie godziny pracy nad książką, które decydują o tym, że ta książka wygląda tak pięknie, to praca Moniki Kurzei, redaktora technicznego i Pawła Augustyna, składającego książkę.
Na wszystkich etapach przygotowania książki podczas jej powstawania czuwała Bożena Gierczyk, redaktor publikacji.
Dodatkową, niezwykle cenną wartością tej publikacji jest dołączona do niej płyta z nagranymi 12 wybranymi godkami. Historie te opowiadają wspaniali młodzi uczestnicy konkursu: Monika Cepielik, Łucja Wojtas, Artur Chlipała, Marcin Franczyk. Nagranie tych opowieści i realizacja dźwięku to dzieło Maksymiliana Zięby.
W tym pięknym i ważnym dla naszej szkoły wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Agata Zięba wicestarosta powiatu limanowskiego i jednocześnie prezes Związku Podhalan oddział w Kamienicy, Władysław Sadowski Wójt Gminy Kamienica, Hilary Majewski Przewodniczący Rady Gminy Kamienica, dyrektorzy szkół: Maria Buczek, Halina Syjud, Iwona Franczyk-Augustyn, Danuta Poręba, Anna Adamczyk. Obecna była Aneta Wolańska, prezes Stowarzyszenia Promocji Tradycji i Kultury Ludowej Kiyrpecki. W spotkaniu uczestniczyli autorzy opowieści, jak i skład redakcyjny tej publikacji, uczestnicy konkursu, członkowie jury, nauczyciele, rodzice.
Książka została wydrukowana przez Wydawnictwo i Drukarnię NOVA SANDEC
Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Promocji Tradycji i Kultury Ludowej Kiyrpecki.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

 

19 maja już po raz 11. odbył się  w naszej szkole Gminny Konkurs Gawędziarski Gorczańskie Bajanie.

Wspaniałych gawędziarzy z terenu gminy oceniała Komisja Artystyczna w składzie: dr Artur Czesak, Monika Kurzeja, Elżbieta Citak, Irena Hyrc, która przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

 

Kategoria dziecięca:

I miejsce – Martyna Kurzeja z Zasadnego

II miejsce – Anna Gorczowska z Zasadnego

                    Sebastian Gromala z Kamienicy

III miejsce – Wiktoria Kurzeja z Zasadnego

Wyróżnienie: Aleksandra Owsianka z Kamienicy

 Kategoria młodzieżowa:

I miejsce – Mateusz Cepielik z Kamienicy

II miejsce – Karolina Gromala z Kamienicy

                    Łucja Wojtas z Kamienicy

III miejsce – Jakub Mikołajczyk z Kamienicy

                    Szymon Wąchała z Kamienicy

Wyróżnienie – Mateusz Babiarz z Zalesia

 Kategoria dorosłych:

I miejsce – Monika Cepielik z Kamienicy

Było wielką przyjemnością gościć w murach naszej szkoły tych, dla których język naszych przodków jest dziedzictwem, któremu należy się wielki szacunek.

W organizacji konkursu  wspierali nas:

Stowarzyszenie Promocji Tradycji i Kultury Ludowej Kiyrpecki

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy

Związek Podhalan oddział w Kamienicy

Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu

Agencja Multimedialna GAPU MEDIA

 Konkurs sprawnie poprowadziły Monika i Emilia, przedstawicielki naszego Zespołu Regionalnego Zasadnioki.

 Patronat honorowy nad konkursem objął Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.

 Projekt zrealizowaliśmy przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele,
30 maja br. (poniedziałek) w naszej szkole świętujemy dwie uroczystości:
Święto Patrona Szkoły i Dzień Mamy i Taty.
Plan organizacji tego dnia:
godz. 8.45 - zbiórka przed budynkiem szkoły i przemarsz do kościoła
godz. 9.00 - Msza św.
godz. 10.00 - uroczysty apel z okazji:
- Święta Patrona Szkoły
- Dnia Mamy i Taty
po apelu:
- słodki poczęstunek dla rodziców na jadalni
- spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.
W tym dniu uczniów obowiązuje strój galowy.
Serdecznie zapraszamy.
                                                                                   Bożena Gierczyk

Przedłużamy termin oddania prac
w Szkolnym Konkursie Plastycznym
do 27 maja (piątek).
                                                                                                                                                    Zachęcamy do udziału!

W dniu 19 maja z okazji Dnia Dobrych Uczynków uczniowie klas od I do VIII włączyli się do akcji Szkolnego Koła Caritas Bank Dobrych Uczynków. Wypełniali puste serduszka dobrymi uczynkami, które udało im się zrobić w ostatnim czasie. Podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą serduszka wrzucali do ,,banku", dzięki temu mogli zdobyć upominek w loterii. Pani Dyrektor wylosowała pięć serduszek, a opiekunka SKC wręczyła nagrody szczęśliwcom.
Zapraszamy do galerii.

Easter card exchange to projekt międzynarodowy, zrealizowany w ramach eTwinning, którego celem było przygotowanie kartki wielkanocnej z życzeniami w języku angielskim. Wszyscy uczestnicy mieli okazję wysłać wykonane przez siebie prace do szkół partnerskich. Do nas również przybyły życzenia z Litwy, Słowacji oraz z dwóch szkół z Rumunii.
W dzienniku elektronicznym TwinSpace mogliśmy na bieżąco oglądać zdjęcia wszystkich uczestników, pracujących podczas przygotowania kartek. Uczniowie ze Słowacji utworzyli prezentację o swojej miejscowości –Brazovica, dzięki której mieliśmy okazję porównać nasze szkoły. Partnerzy z Rumunii przygotowali bardzo ciekawą pracę o swoich zwyczajach świątecznych. Jedna z naszych uczennic ukazała również uroki Zasadnego i okolic, dzięki czemu inni uczestnicy mogli dowiedzieć się czegoś więcej o nas.
Udział w projekcie Easter card exchange był dla wszystkich świetną edukacyjną zabawą, która bez wątpienia zmotywowała uczniów do aktywnej nauki języka angielskiego a podjęte działania sprawiły im dużo radości.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Majowe święta uczciliśmy podczas apelu przygotowanego przez uczniów pod kierunkiem Pana Rafała Franczyka. Szkolna uroczystość stała się okazją do rozważenia kluczowych w historii Polski słów: Wolność, Naród, Ojczyzna. Uczniowie przypomnieli, jak istotnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 maja, podkreślając, że Naród, który nie zna przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Majowe święta nie tylko uczą patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej, ale przede wszystkim kojarzą się z radością i nadzieją. Nadzieją, która jest nam aktualnie tak bardzo potrzebna...
Zapraszamy do galerii zdjęć.

Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów wraz z najbliższymi
do wzięcia udziału w Rodzinnym Konkursie Plastycznym
z okazji Święta Patrona Szkoły.

Regulamin w załączeniu.

Czytaj więcej

    22 kwietnia uczniowie klas 0-III uczestniczyli w akcji ekologicznej Sprzątamy dla Polski pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, #SprzątamyDlaPolski
  Uczniowie klas starszych z kolei wzięli udział w akcji ekologicznej Posprzątaj z nami Małopolskę! organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego #posprzątajznamimałopolskę #sprzątaMYmałopolskę.
    Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów
i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko coroczna zbiórka  śmieci, lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. Dzieci wyposażone w worki i rękawiczki jednorazowe otrzymane od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamienicy sprzątały teren wokół szkoły oraz pobocze drogi w Zasadnem. Przy pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a jej efektem było zebranie 20 worków śmieci. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.