Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

W bieżącym roku szkolnym braliśmy udział w innowacyjnej metodzie nauki języka angielskiego oraz ortografii polskiej. Uczniowie pracowali systematycznie w Insta. Ling. Dzięki podjętym działaniom i zaangażowaniu uczniów nasza szkoła otrzymała srebrny certyfikat jakości kształcenia Insta. Ling. 
Poniżej prezentujemy wyniki Szkolnego Konkursu Insta. Ling Master 2023.

Czytaj więcej

18 czerwca Zespół Regionalny Zasadnioki uczestniczył w 46. Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce - Zdroju. To dwudniowy Festiwal, na którym prezentują się najlepsze zespoły dziecięce z terenu Polski Południowej.
Możliwość udziału w tym Festiwalu w Mieście Dzieci Świata był dla nas niezwykle radosnym czasem. Na deskach rabczańskiego amfiteatru zaprezentowaliśmy program „Za Pastyrnikom”. Komisja wyróżniła nas za różnorodność zabaw dziecięcych, bardzo dobrą muzykę, scenografię i stroje. Ale to nie wszystko. Otrzymaliśmy rekomendację Komisji Artystycznej do udziału w 31. Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór, który odbędzie się w Nowym Sączu w 2024 r.
Jedziemy na Święto Dzieci Gór!!!
Zapraszamy do galerii zdjęć.

Już po raz jedenasty odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Spotkanie z poezją. Tym razem zaczerpnęliśmy z dorobku Wisławy Szymborskiej, gdyż ta polska pisarka, poetka, i publicystka została wybrana przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronką roku 2023.
Jej utwory od pokoleń zachwycają: pięknem języka, bogactwem tematów, siłą i dosadnością wyrazu i o tym przekonać mogliśmy się podczas naszego spotkania.
Organizatorami konkursu były tradycyjnie Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie oraz Szkoła Podstawowa w Zasadnem. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kamienica i przebiegał w czterech kategoriach: oddziały przedszkolne, klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII.
Prezentacje oceniała komisja konkursowa w składzie: Lidia Piotrowska - nauczyciel języka polskiego, Mateusz Hilary Majewski - pracownik GOK w Kamienicy, Zofia Kuchnia- pełnomocnik Wójta Gminy Kamienica ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Po wysłuchaniu pięknych prezentacji jury postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:
Oddziały przedszkolne:
I miejsce- Dominika Paluch (Przedszkole Samorządowe w Kamienicy)
II miejsce- Szymon Rusnak (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie)
III miejsce – Krzysztof Gierczyk (Szkoła Podstawowa w Zasadnem)
Wyróżnienie- Grzegorz Kamiński (Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy)
Klasy I-III:
I miejsce- Marcisz Olga (Szkoła Podstawowa w Zasadnem)
II miejsce-Paulina Opęchowska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie)
III miejsce – Zuzanna Królczyk ( Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie)
Wyróżnienie- Katarzyna Bieniek (Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy) i Mateusz Wąchała (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy )
Klasy IV-VI
I miejsce- Kornel Król (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy)
II miejsce- Zuzanna Opyd (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy)
III miejsce- Anna Rusnarczyk (Szkoła Podstawowa w Zasadnem)
Wyróżnienie - Babik Dawid (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie) i Mateusz Adamczyk (Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy)
Klasy VII-VIII
I miejsce-Sebastian Gromala (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy)
II miejsce-Wiktoria Franczyk (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy)
III miejsce - Żaneta Rusnak (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie)
Wyróżnienie - Piotr Ruciński (Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy)
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy talentu artystycznego oraz scenicznej odwagi. Z całego serca dziękujemy fundatorom nagród: Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Panu Mateuszowi Hilaremu Majewskiemu.
Mamy nadzieję, że za rok ponownie spotkamy się z poezją...
Koordynatorkami konkursu były pani Justyna Banach i pani Magdalena Zygmunt.
Zapraszamy do galerii zdjęć. 

 

6 czerwca w Miejskiej Galerii Sztuki odbyła się gala podsumowująca akcję oszczędzania w SKO w roku szkolnym 2022/2023 pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej. Spotkanie prowadziły Sabina Załupska - Kierownik Zespołu Produktów Bankowych i Marketingu, Zofia Szewczyk – Dyrektor Handlowy Banku oraz Karolina Stanisławczyk – Kierownik Zespołu Zgodności i Bezpieczeństwa.
W bieżącym roku szkolnym oprócz popularyzacji oszczędzania i działalności SKO w szkołach, działania skoncentrowane były wokół rozwijania talentów dzieci i młodzieży. Dlatego też przedmiotem tegorocznego konkursu, zainicjowanego przez Bank, dla dzieci z klas młodszych było wykonanie przedmiotu, który zyskał nowe życie lub ulepszenie go tak, by mógł być wykorzystywany w przyszłości, a dla dzieci starszych  wykonanie prezentacji multimedialnej o bezpieczeństwie w finansach, pn. ,,Bankuj bezpiecznie".
Wszystkie prace uczniów zostały nagrodzone. Laureatami w kategorii klas młodszych okazali się Przemysław Gorczowski z kl. I oraz Emilia Rusnarczyk z kl. II. Wyróżnienie I stopnia uzyskała Zofia Moskal z kl. I.
Wśród uczniów starczych wyróżnienia zdobyli Anna Rusnarczyk kl. VI, Jan Faron kl. VII oraz Wiktoria Kurzeja kl. VII.
Zapraszamy do galerii zdjęć.

Mając na uwadze pogarszający się stan znajomości polskiej ortografii, polonistki ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy oraz ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zasadnem zorganizowały VII Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas 4-8.
Zmagania o tytuł Mistrza Ortografii są kontynuacją działań podjętych niemal 10 lat temu. Po krótkiej przerwie konkurs został wznowiony. 30 maja 2023 r. zorganizowana została siódma edycja, w której udział wzięło 12 uczestników (po 6 w kategorii klas 4-6 i 7-8). Jej koordynacją zajęły się panie: mgr Magdalena Zygmunt oraz mgr Magdalena Cebula.

Reprezentanci szkół z terenu gminy stawili się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy i zostali uroczyście powitani przez jej Gospodarza – Panią Dyrektor mgr Iwonę Franczyk Augustyn. Po krótkim przedstawieniu zasad konkursu uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu ortograficznego, który sprawdzał znajomość zasad oraz umiejętność ich wykorzystania, a następnie napisali dyktando.
W kolejnej części komisja konkursowa wytypowała zwycięzców, którymi okazali się:

  • Lena Widuch ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy oraz Alessia Wysopal ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy, które zajęły I miejsce i zdobyły tytuł Mistrza Ortografii,
  • Barbara Postrożna ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu i Martyna Opyd ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie, które zdobyły II miejsce,
  • Emilia Sułkowska z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy oraz Patrycja Czerwińska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy, które wywalczyły III miejsce.

Pamiątkowe dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników wręczyły: Pani Dyrektor mgr Iwona Franczyk Augustyn oraz Pani Dyrektor mgr Bożena Gierczyk.
W opinii uczestników konkursu zadania nie należały do najłatwiejszych, ale też nie oceniono je jako bardzo trudne. Najwięcej problemów sprawiły uczniom zadania, w których należało wykazać się znajomością zasad dotyczących użycia wielkiej i małej litery.
Pomimo, że na zwycięskim podium stanęło tylko 6 osób, powody do dumy powinni mieć wszyscy uczestnicy konkursu, bo przecież to właśnie oni reprezentowali swoje szkoły, w których okazali się najlepszymi z najlepszych.
Konkurs przyczynił się do podniesienia poziomu znajomości zasad ortograficznych i umiejętności zastosowania ich w praktyce. Organizatorzy żywią nadzieję, że jego organizacja choć w niewielkim stopniu zatarła „literackie odciski palców” Pokolenia Z. Zapraszamy do galerii.

29 maja  obchodziliśmy Święto Szkoły oraz Dzień Mamy i Taty.
Uroczystość została zainaugurowana mszą świętą w zasadniańskiej kaplicy, sprawowaną przez księdza Michała Sapalskiego. Poleciliśmy opiece Bożej całą  społeczność szkolną i naszych najdroższych Rodziców. W odniesieniu do osoby Matki Bożej i Marii Konopnickiej pięknie o rodzicielstwie, wychowaniu i nauczaniu w imię wartości mówił ksiądz Michał.
Następnie w uroczystej akademii uczciliśmy Patrona szkoły. Śpiewając Rotę, obudziliśmy ducha patriotyzmu. Zaś w radosny nastrój wprowadziły nas zaprezentowane przez uczniów inscenizacje utworów: Parasol oraz Muchy Samochwały.
W dalszej części nastąpiło rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Plastycznego Bukiet kwiatów dla Patronki. Wręczono nagrody i dyplomy laureatom. Prace konkursowe stanowiły element dekoracji i były wymownym wyrazem wdzięczności dla Patronki za twórczość, która nas uczy i bawi, jak również dla Rodziców za życie,  trudy wychowania i  wielką miłość do nas.
W ogród pełen kwiatów zabrali Rodziców uczniowie klas młodszych w przedstawieniu Kwiaty dla Mamy i Taty. Dzieci z oddziału przedszkolnego wierszem, piosenką i tańcem pięknie uraczyły Mamę i Tatę. Dopełnieniem uroczystości było  Sto lat odśpiewane przez całą społeczność szkolną i wręczenie upominków Rodzicom.
W motto naszego święta wpisują się słowa Marii Konopnickiej:

Ojczyzna moja -  to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
gdzie Ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

W załączeniu prezentujemy wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego.

Czytaj więcej

    Już kolejny rok uczniowie naszej szkoły mają możliwość pracy w programie Insta. Ling. Jest to strona www do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Program daje bezpłatny dostęp i pozwala na systematyczną pracę. Zarówno rodzice jak i nauczyciele mają wgląd w raporty postępów dzieci, co pozwala na motywowanie ich do systematycznej pracy. Ćwiczenia, które uczniowie wykonują nie są żmudne i uciążliwe, ale są atrakcyjną formą powtórki. W tym roku szkolnym uczniowie będą mieli okazję sprawdzić efekty swojej systematycznej pracy, biorąc udział w VII Gminnym Konkursie Ortograficznym, który nasza szkoła współorganizuje oraz w Szkolnym Konkursie InstalingMaster z języka angielskiego. Zachęcamy do udziału w konkursie szkolnym i trzymamy kciuki za przedstawicieli naszej szkoły, którzy wezmą udział w zmaganiach o tytuł Mistrza ortografii.
W załączeniu regulamin konkursu z języka angielskiego InstalingMaster.

Czytaj więcej

 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zasadnem
mają zaszczyt zaprosić Rodziców na
UROCZYSTOŚĆ DNIA MAMY I TATY ORAZ ŚWIĘTA SZKOŁY,
która odbędzie się 29 maja 2023 r.

 

Program uroczystości:
-godzina 9.00 - msza święta w Kaplicy w Zasadnem,
-godzina 10.00 – uroczysta akademia z okazji Święta Patrona Szkoły oraz Dnia Mamy i Taty,
-słodki poczęstunek.


18 maja już po raz 12.  nasza szkoła  gościła w swoich progach uczestników Gminnego Konkursu Gawędziarskiego Gorczańskie Bajanie, którego jest organizatorem.
Wspaniałych gawędziarzy z terenu gminy oceniała Komisja Artystyczna w składzie: dr Artur Czesak, Monika Kurzeja, Elżbieta Citak, Irena Hyrc, która przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:


Kategoria dziecięca:
I miejsce Olga Marcisz z Zasadnego
I miejsce Amelia Gromala z Kamienicy
II miejsce Martyna Kurzeja z Zasadnego
II miejsce Justyna Franczyk z Kamienicy
III miejsce Kornelia Adamczyk z Kamienicy
III miejsce Zofia Sukiennik z Kamienicy
Wyróżnienie: Stanisław Lubecki z Zalesia
Dyplomy za udział: Celina Biedroń z Zalesia, Natalia Bulanda z Kamienicy, Zuzanna Opyd z Kamienicy, Paulina Piaskowy z Zalesia

Kategoria młodzieżowa:
I miejsce Sebastian Gromala z Kamienicy
II miejsce Wiktoria Kurzeja z Zasadnego
III miejsce Piotr Franczyk z Zasadnego

Kategoria dorosłych:
I miejsce Monika Cepielik z Kamienicy
I miejsce Mateusz Cepielik z Kamienicy

Wspaniałymi prezentacjami i młodsi, i starsi gawędziarze udowodnili, że język naszych przodków to dziedzictwo,
z którego możemy być dumni.

Partnerami wydarzenia byli:
Stowarzyszenie Promocji Tradycji i Kultury Ludowej Kiyrpecki
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy
Związek Podhalan oddział w Kamienicy
Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu
Patronat honorowy nad konkursem objęła Pani Iwona Gibas – członek zarządu  Województwa Małopolskiego.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy do galerii.

 

W dniu 15 maja w naszej szkole odbyła się pogadanka na temat: Hejt w Internecie. Prelekcję prowadzili przedstawiciele Komendy Policji w Limanowej. Czym jest hejt i mowa nienawiści oraz jak reagować, gdy spotykamy się z agresją w Internecie to główne tematy poruszane przez policyjnych profilaktyków podczas spotkania z młodzieżą. Policjanci przestrzegali również, aby z sieci korzystać w sposób mądry i odpowiedzialny. 

9 maja uczniowie klas starszych wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie i Pijalni Czekolady w Korczynie. Była to doskonała okazja do połączenia elementów edukacji z relaksem i integracją. Zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła pozwoliło poznać kolejne etapy powstawania użytkowych i artystycznych przedmiotów wytapianych ze szkła. To prawdziwa magia tworzenia, która wzbudziła nasz ogromny zachwyt. Uczniowie sami stali się twórcami, wykonując malunki na szkle podczas warsztatów. Następnie udali się do Pijalni Czekolady, gdzie było pysznie i aromatycznie. Każdy miał okazję skomponować i wyprodukować własne smakołyki.
Zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do domu. To była udana wycieczka! Zapraszamy do galerii zdjęć.

W dniu 28 kwietnia wzięliśmy udział w uroczystym apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Była to okazja do wspólnego odśpiewania hymnu oraz wysłuchania wyjątkowej lekcji historii, przygotowanej przez uczniów klas starszych. Wymownym przesłaniem tego spotkania były słowa Seneki: Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna.
Zapraszamy do galerii zdjęć.