Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy dołączyła do ogólnoświatowej  kampanii przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która w Polsce organizowana jest przez „Fundację po Drugie”. Trwa ona symbolicznie 19 dni. Celem tej kampanii jest budowanie bezpiecznego świata bez przemocy, pełnego miłości i szacunku do drugiego człowieka. W ramach  kampanii  przeprowadzono dla uczniów lekcje wychowawcze, podczas których powstały przepiękne plakaty. Nawołują one głośno i wyraźnie do powstrzymania się od przemocy. W tych dniach uczniowie mogli nosić przypięte do swoich ubrań wstążki w kolorze pomarańczowym. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej. Obyśmy i my to potrafili...
Wszystkim uczniom oraz nauczycielom, którzy włączyli się w przeprowadzenie kampanii w naszej szkole, składamy serdeczne podziękowania.
Zapraszamy do galerii zdjęć dokumentującej nasze działania.

     W piątek 29 listopada 2019 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu odbędzie się podsumowanie projektu „Nasza Ostoja – Górale od Łącka i Kamienicy”, realizowanego w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Z koncertem wystąpi nasz Zespół Regionalny Zasadnioki oraz Zespół Regionalny Kiyrpecki z Łącka.

Szczegóły na plakacie.

Czytaj więcej

Zapraszamy na zebranie z rodzicami, które odbędzie się dnia 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00.

Plan zebrania:

1. Zebranie ogólne-prelekcja szkoleniowa z zakresu profilaktyki: narkomania wśród nieletnich, prowadzona przez przedstawiciela Policji.
2. Spotkanie w klasach z wychowawcami.

Zapraszamy

 

Ojczyzno ma... tymi i wieloma innymi słowami uczniowie wyśpiewywali hołd Ojczyźnie w II Szkolnym Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja patriotycznych utworów wśród dzieci i młodzieży. Konkurs ma również aspekty edukacyjne i wychowawcze. Zainteresowanie młodego pokolenia dziedzictwem kulturowym, pieśnią, religią, tradycją i obyczajami ma uświadomić rolę wartości narodowo - patriotycznych w życiu człowieka. Wykonawcy wykazali się wysokim poziomem przygotowania do występu, muzykalnością oraz kulturą sceniczną.
Jury w składzie: Pani Dyrektor mgr Bożena Gierczyk,  Pani mgr Barbara Drabik oraz Pani mgr Agata Potoczny przyznało następujące miejsca:
Oddział przedszkolny:
I miejsce- Martyna Groń
II miejsce- Roksana Jagieła
Klasy I-III
I miejsce- Anna Gorczowska, Piotr Wąchała
II miejsce- Anna Rusnarczyk
III miejsce-Emilia Zasadni
Wyróżnienia: Katarzyna Gierczyk, Jan Gorczowski
Klasy IV-VIII
I miejsca nie przyznano
II miejsce - Bartosz  Gierczyk
III miejsce- Karolina Augustyn
Instrumentaliści:
Wyróżnienia: Sebastian Duda, Szymon Gorczowski
Na koniec wszyscy uczniowie zaśpiewali energicznie Pierwszą Kadrową. 
Zapraszamy do galerii zdjęć. 

 

HARMONOGRAM SZKOLNEGO TYGODNIA ŻYCZLIWOŚCI

Szkolny tydzień życzliwości będzie trwał w naszej szkole

 od 21  do 28 listopada 2019 r.

W dalszej części znajduje się szczegółowy harmonogram działań.
Prosimy o zapoznanie się z nim i zachęcamy do aktywnego udziału
w akcji.

Czytaj więcej
 
 
 
 
Uczniowie naszej szkoły świetnie zaprezentowali się w Gminnych Igrzyskach Dzieci w Tenisie Stołowym,zajmując wysokie miejsca:
 
I miejsce indywidualnie - TOMASZ WĄCHAŁA klasa VIII
II miejsce indywidualnie - KACPER FRANCZYK klasa VIII
I miejsce w drużynie - KACPER FRANCZYK, TOMASZ WĄCHAŁA.
 
 
Serdecznie gratulujemy!

Ojczyzna- kiedy myślę-wówczas
 wyrażam siebie i zakorzeniam…

Takie motto przyświecało obchodom 101. rocznicy odzyskania Niepodległości w naszej szkole.
Punktualnie o godzinie 11.11 zgromadziliśmy się, aby wspólnie odśpiewać hymn państwowy. Zjednoczyliśmy się tym samym z wszystkimi, którzy włączyli się w ogólnopolską akcję ,,Szkoła do hymnu”. Pięknie i bardzo uroczyście wybrzmiały słowa Mazurka Dąbrowskiego. Następnie wzięliśmy udział w niecodziennej lekcji historii w wykonaniu uczniów klasy I, IV i V. Z dziecięcej perspektywy poznaliśmy historię naszych pradziadów, którzy ratowali najcenniejsze wartości: kulturę, język, obyczaje, religię. Przedstawienie zawierało szereg odniesień do naszej małej zasadniańskiej Ojczyzny i dzięki temu stało się nam bardzo bliskie. Mali artyści podpowiedzieli nam również jak można przysłużyć się Ojczyźnie dzisiaj:
Musimy swoja Ojczyznę
Pachnącą różami i chlebem
Naprzód nakryć własnym sercem
Jak gdyby drugim niebem
Dopiero nam zakwitnie
Szczęściem swoim i naszym
Niby pszenicznym łanem
Albo zielonym lasem
W hasło przewodnie doskonale wkomponowały się konkursy patriotyczne ogłoszone w naszej szkole Moja mała Ojczyzna i Ojczyzna, kiedy myślę… Uczniowie z zaangażowaniem wzięli w nich udział. Wystawa  prac na korytarzu szkolnym skupia  uwagę na najważniejszych wartościach i najbliższych nam miejscach.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

WYNIKI KONKURSÓW PATRIOTYCZNYCH

Czytaj więcej

 

18 listopada 2019 r. (poniedziałek) z racji odpustu ku czci bł. Karoliny Kózkówny jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

W związku z realizacją przez naszą szkołę Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ochoczo przyjęliśmy zaproszenie Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu- Filia w Limanowej, do współpracy w organizacji  IV edycji czytelniczego konkursu plastycznego dla uczniów klas IV– VI szkół podstawowych powiatu limanowskiego na plakat pod hasłem Dobry zwyczaj wypożyczaj. Praca miała zachęcać do przeczytania książek zakupionych do zbiorów biblioteki szkolnej  z uzyskanej dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Przeprowadzono szkolny etap konkursu, który pozwolił wytypować prace do etapu powiatowego. W pierwszych dniach  listopada mieliśmy przyjemność gościć w Bibliotece Pedagogicznej w Limanowej na podsumowaniu konkursu. Na wystawie nagrodzonych prac znalazły się plakaty uczennic z naszej szkoły. Gratulujemy wszystkim uczestnikom pomysłów i zdolności artystycznych. Zachęcamy do rozwijania pasji czytelniczej
i zarażania nią innych.
Wyniki szkolnego etapu czytelniczego konkursu plastycznego Dobry zwyczaj  wypożyczaj:
I miejsce
Magdalena Marcisz
Paulina Groń
II miejsce
Karolina Augustyn
III miejsce
Sławomir  Rusnarczyk
Wyróżnienie
Piotr Franczyk
Komisja konkursowa w składzie: Dyrektor szkoły – Bożena Gierczyk,  nauczyciel języka polskiego – Magdalena Zygmunt, nauczyciel bibliotekarz – Agata Dudzik zakwalifikowała prace uczennic:  Pauliny Groń, Magdaleny Marcisz i Karoliny Augustyn do powiatowego etapu konkursu.

Uczennice nagrodzone w powiatowym etapie konkursu: Magdalena Marcisz  - III miejsce, Karolina Augustyn – wyróżnienie, Paulina Groń - wyróżnienie.

Gratulujemy!

Zdjęcia z rozdania nagród do obejrzenia w galerii.

Akcja charytatywna ,,Dobro zawsze wraca" już po raz drugi!
Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do akcji charytatywnej ,,Dobro zawsze wraca" organizowanej przez Powiat Limanowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Limanowską Akcję Charytatywną oraz Stowarzyszenie Remedium. 
Jej celem jest zbiórka darów: słodyczy, materiałów szkolnych i dekoracyjnych.
Wszystkie dary zostaną przekazane potrzebującym podczas organizowanego
7 grudnia 2019 r. spotkania mikołajkowego.
Zbiórka darów na terenie szkoły trwa do środy 20 listopada 2019r.
                                                                                                                                                         Zachęcamy do udziału!

6 listopada wzięliśmy udział w niecodziennej lekcji przygotowanej przez grupę ZaelektryzowaniSpektakl nosił tytuł ,,Fizyka wszędzie styka" i obejmował zagadnienia z przyrody, fizyki i chemii. Uczniowie mogli obejrzeć eksperymenty związane z naukami przyrodniczymi i poznać działanie m.in. wodorowej mamby, efektu Stroopa, czy też wziąć udział w zabawach z helem i ciekłym azotem. Czuliśmy się jak w laboratorium naukowym, kiedy sprawdzaliśmy, czy istnieje idealny kształt, jak wytwarza się wodór oraz ,,bawiliśmy się "z kondensacją. Lekcja ta była okazją do połączenia teorii z praktyką zgodnie z zasadą Konfucjusza: Słyszałem i zapomniałem, widziałem i zapamiętałem, zrobiłem i zrozumiałem. 
Zapraszamy do galerii zdjęć.

Jeśli los ofiaruje ci skrzydła… nic ci po nich,
jeżeli nie pragniesz posługiwać się nimi
w służbie drugiemu człowiekowi.

29 października uczniowie klas młodszych razem z wychowawcami udali się na wycieczkę dydaktyczną do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy. Zamierzeniem wyjazdu było bliższe poznanie pracy strażaka. Druhowie zademonstrowali nam sprzęt strażacki. Wozy strażackie i ich wyposażenie wzbudziły nasze ogromne zainteresowanie. Z wielką uwagą wysłuchaliśmy informacji na temat ich roli w akcjach ratowniczych. Dużą atrakcją była możliwość przymierzenia elementów stroju strażaków i wejście do wozu strażackiego. Mogliśmy również sprawdzić nasze siły w rozwijaniu węża strażackiego i próbie gaszenia fikcyjnego pożaru. Druhowie opowiedzieli o swojej trudnej
i niebezpiecznej pracy. Podawali przykłady akcji ratowniczych. Przekazali bardzo ważne informacje na temat zachowania w sytuacji zagrożenia. Ponadto stworzono nam możliwość obejrzenia wyposażenia karetki pogotowia
i poznania pracy ratownika medycznego.
Składamy serdeczne podziękowania druhom: Tomaszowi Wąchale i Jackowi Rachwałowi za przygotowanie i poprowadzenie wspaniałej lekcji z zakresu bezpieczeństwa.
Zapraszamy do galerii zdjęć.